Melville Herman

, americký prozaik a básník; představitel pozdního romantismu. Zážitky z více než ročního pobytu mezi kanibaly se promítly do úspěšné prvotiny Taipi (též Ráj kanibalů), která líčí domorodce sympatičtěji než mnohé bělochy. Únik z ostrova, vzpoura na australské velrybářské lodi, putování po ostrovech Tahiti a filozofické úvahy o přírodě a lidském údělu se staly námětem dalšího úspěšného románu Omú (též Tulák po ostrovech). Filozofická alegorie marného hledání smyslu života i lidské existence je příznačná pro další román Mardi, v němž se tichomořské ostrovy mění v utopii. V nejvýznamnějším díle, v románu Bílá velryba, se neúspěšný hon démonického kapitána Achaba na podivuhodného kytovce stává filozofickým podobenstvím destruktivních snah lidstva po ovládnutí přírody. Neúspěch románu vedl Melvilla k postupné izolaci, kterou se marně snažil prolomit dalším filozofickým a symbolickým románem Pierre o významu lidské paměti a vnímání času. Pouze některé z povídek, např. Benito Cereno, získaly čtenářský ohlas. Povídky (Písař Bartleby) dosahují až kafkovské absurdity. Pesimistickou vizi lidstva ovládaného církvemi, které však ztratilo Boha, obsahuje poéma Clarel, inspirovaná poutí do Palestiny. Pozdní mistrovství vykrystalizovalo v posmrtně vydané novele z námořního prostředí Billy Budd, vracející se k problémům americké nevinnosti a dědičného hříchu.

Související hesla