Melvillův průliv

, anglicky Viscount Melville Sound – průliv v Severním ledovém oceánu v Kanadském arktickém souostroví, mezi ostrovy Melvillovým na severu a Viktoriiným na jihu. Šířka 130 – 180 km, hloubka 450 – 500 m. Bez souvislého ledu jen červenec, srpen.

Související hesla