Melzer Václav

, český botanik a mykolog; pedagog. Zabýval se studiem vyšších hub, jejich genetikou a taxonomií (zejm. holubinek, rod Russula), ale i chemickými reakcemi v metabolismu hub; autor tzv. Melzerova činidla (směs jodu, jodidu draselného a chloralhydrátu), používaného při mikroskopickém studiu hub k barvení výtrusů a hyf. Významný ilustrátor hub. Hlavní dílo: Praktický houbař, České holubinky (spoluautor J. Zvára), Holubinky, Atlas holubinek.