Membra disiecta

, rozházené údy, v přeneseném významu označení pro nespojené, rozptýlené složky nebo části celku, nesourodé myšlenky nebo vědomosti; citát z Horátia.