Membrána amfoterní

, membrána mající kyselou i zásaditou povahu. Též biopolární, ionogenní, mozaiková membrána. Obsahuje funkční skupiny s kladnými či zápornými náboji, popř. oběma druhy nábojů v různém tvarovém uspořádání.