Membrána asymetrická

, membrána, která má porézní strukturu, jež se v jejím průřezu plynule mění.