Membrána katexová

, membrána, která obsahuje skupiny s kladnými náboji. Viz též měnič iontů.

Související hesla