Membrána plazmatická

, membrána buněčná, která tvoří rozhraní mezi buňkou a okolím.

Související hesla