Membrána symetrická

, membrána, která má porézní strukturu, jež je v celém jejím průřezu homogenní.