Membránové enzymy

, enzymy přítomné na povrchu nebo integrované do fosfolipidové dvojvrstvy buněčné membrány. Protože na membránách probíhá celá řada reakcí, mají membránové enzymy rozhodující význam v buněčném metabolismu.