Membrány iontoměničové

, polymerní porézní membrány obsahující na stěnách pórů funkční skupiny schopné ionizace ve vodném prostředí. Podle typu ionizovaných skupin se dělí membrány iontoměničové na katexové, anexové a bifunkční. Katexové iontoměničové membrány obsahují vázané aniontové skupiny. Anexové iontoměničové membrány obsahují vázané kationtové skupiny. Bifunkční membrány obsahují oba typy vázaných skupin, které mohou být v membráně distribuovány homogenně a nebo ve dvou separovaných vrstvách tvořících katexovou a anexovou část membrány. Membrány iontoměničové se dále dělí na homogenní a heterogenní. V současnosti jsou membrány iontoměničové využívány zejm. při elektrochemické výrobě chloru a při odsolování mořské vody. Membrány iontoměničové s polyelektrolyty jsou používány v analytické chemii k dělení bílkovin.

Související hesla