Memel

, litevsky Klajpeda – část bývalé německé provincie Východní Prusko severně od řeky Němenu. Hrad Memel byl založen v roce 1252 řádem německých rytířů, v okolí postupně vyrostlo stejnojmenné město. 1729 – 35 Memel švédský, 1757 – 62 ruský, od roku 1762 pruský. Versailleskou mírovou smlouvou byl Memel anektován a podřízen Společnosti národů, 1923 přičleněn k Litvě. Nacistická vláda prosadila vrácení Memelu Německu. Po 2. světové válce součást Litevské sovětské socialistické republiky, od roku 1990 Litvy.

Ottův slovník naučný: Memel

Memel: , nejsevernější město v Německu, v prus. vlád. obvodě t. jm., nedaleko rus. hranic, při ústí ř. Dange do Kurské zátoky, na trati prus. státní dráhy Insterburg Memel a poboční trati MemelBajohren, s 19 195 ob. (1895). Má 3 evang., 1 katol. a 1 anglik. kostel, synagogu, krásné ulice, jest sídlem zem. soudu s obch. soudem a 4 soud. úřady, má 16 konsulátů cizích zemí, evang. gymnasium z r. 1838, reálku, městskou i soukromou vyšší dívčí školu, ženský učitelský ústav, loďařskou školu a sirotčinec; filiálku Říš. banky, hl. celní úřad, obch. komoru, lesnický úřad, poštu, telefon, pomník cís. Viléma I. od Bärwalda (1896), prostranný přístav, skladiště lodí, 2 majáky a mořské lázně, železné huti, lodnice, mydlářství, chemické továrny, 2 pivovary, vinopalnu, cihelny a vápenné peci, výrobu cementu a čistírnu petroleje. Obchod s dřívím, uhlím, obilím, lnem, konopím, chemickými výrobky a slanečky. Memel, původně zvané Memelburg, bylo založeno r. 1253, r. 1254 obdrželo městská práva, r. 1312 bylo opevněno. V XVII. stol. bylo nějaký čas v rukou Švédů, r. 1757 bylo obleženo Rusy a r. 1807 tu byl ujednán smír mezi Anglií a Pruskem; r. 1854 lehla polovice města popelem.

Související hesla