Memento

, připomínka; varování, výstraha.

Ottův slovník naučný: Memento

Memento (lat.), pamatuj. Memento mori, pamatuj na smrť.