Memfis

, Mennofer – staroegyptská lokalita na rozhraní Dolního a Horního Egypta; město vzniklé na začátku 3. tis. př. n. l. Časté sídlo egyptských vládců Staré říše, významné správní centrum. Dochována část základů Ptahova chrámu v dnešní Mit Rahíně. Od roku 1979 součást světového kulturního dědictví UNESCO.

Související hesla