Meminerimus stiam adversus infimos iustitiam esse servandam

, pamatujme, že spravedlnost je třeba zachovávat i vůči níže postaveným; citát z Ciceróna.