Memnón

, mýtický král Aithiopů, spojenec Trójanů v trójské válce, zabit Achileem. Později považován za patrona Egypta.

Ottův slovník naučný: Memnón

Memnón: , dle řecké báje král Aithiopův, krásou vynikající syn Tithónův a Eóin, přitáhl v trojské válce na pomoc svému strýci Priamovi v odění božského původu, začež prý otec jeho odměněn zlatou révovou ratolestí. Sám Achilleus vyhýbal se jemu, věda od matky Thetidy, že brzy padne, když Memnóna zabije. Když však rukou Memnónovou klesl Antilochos, an právě tělem svým kryl otce svého, Achilleus již neotálel, by pomstil smrť muže, jenž mu po Patroklovi byl přítelem nejdražším. [Memnón] padl, a matka jeho nebo bratří Hypnos a Thanatos uchvátili mrtvolu jeho s bojiště v dálné kraje, kdež mu zřízena mohyla v Paltu v Syrii na řece Badas nebo v Mysii na řece Aisépu; tam prý také Aithiopové, druhové Memnónovi, proměněni v ptáky, kteří občas se k mohyle dostavují, tam naříkajíce a zápasíce. Dle Ovidia však tito Memnónovi ptáci vznikli z popelu Memnónova. O Memnónovi pělo kyklické epos Aithiopis od Arktina z Milétu, jemu věnoval Aischylos trilogii; v umění, jež znázorňovalo jeho zápas s Achillem i uchvácení mrtvoly, slynulo za staré doby zvláště Lykiovo mramorové sousoší v Olympii, dar Apollónie Illyrské. klk.

Související hesla