Memnónovy kolosy

, dvě monumentální křemencové sochy z nezachovaného zádušního chrámu Amenhotepa III. v Egyptě na břehu Nilu proti Luxoru. Za Ptolemaiovců pokládány za portréty Memnóna, syna bohyně Éós, krále Aithiopů, který jako spojenec Trójanů padl v boji s Achilleem.

Související hesla