Memoáry

, vzpomínky nebo paměti, které většinou píší významné osobnosti.

Ottův slovník naučný: Memoáry

Memoiry [memoáry], franc. paměti, slují v písemnictví zajímavé zápisky mužů v literatuře, státnictví, při divadle a pod. zvláště činných. Mají důležitost, že současníci nebo lidé přímo súčastnění zaznamenávají tu své zkušenosti a názory, skýtajíce tak authentický dokument své doby. Také obraz vlastního života mužů proslulých sem patří. Memoiry podobají se velice dějinám, ale vynikají nad ně bohatstvím drobností. Pro mínění namnoze subjektivně osobní nemohou však býti výhradním pramenem vědeckého dějepisu. Memoiry byly ode dávna oblíbeným genrem literárním; již Xenofontova Anabasis, Zápisky Caesarovy a pod. jimi jsou. Nové literatury, zejm. franc., angl., vykazují mnoho spisů toho druhu. Vedle starších, Joinvilla, Froissarta, Cominesa, Saint-Simona, vynikl Soulavie, jenž vydal Collection des mémoires relatifs à l'histoire de la révolution française Pař., 1822-28, 30 sv.). Anglické memoiry toho druhu sebral Guizot, Collection des mémoires relatifs à la révotution d'Angleterre (t., 1823, 33 sv.). Z moderních státníků zaujímají první místo Mémoires de Napoléon Ier, diktované v zajetí na Sv. Heleně; Tagebuchblätter von Moritz Busch (Lips., Grunow, 3 sv.), paměti kancléře Bismarcka, vedle jeho Gedanken u. Erinnerungen. Pro nás mají důležitost Aus Metternichs nachgelassenen Papieren (nejdříve franc. 1879; Víd., 1880-84, 8 sv., vyd. jeho syn Richard a Klinckowstrőm) a Paměti Beustovy. Naše literatura není bohata spisy toho druhu. Ze starší doby citovati možná Paměti Mik. Dačického z Heslova (vyd. Rezek, 1878), v nové pak zmínky zasluhují: Naše znovuzrození od Jak. Malého, 3 sv., a Paměti Jos. V. Friče, 3 sv., po výtce obsahu politického. Upomínky Kar. Světlé (Libuše, 1888, č. 2.-3.) vztahují se k životu autorčinu a společenským poměrům její doby. Život starého kantora od Jana Kosiny líčí hlavně upomínky školské. Rázu cistě životopisného jest Svat. Čecha Druhý květ (I. sv. Sebr. spisů) a téhož Z cesty Václava Maliny do minulosti ve sv. V. Kbn.

Související hesla