Memorandum

1. diplomatická korespondence obsahující vylíčení důležitých událostí, politické nebo právní stanovisko k určitému problému; 2. pamětní spis.

Ottův slovník naučný: Memorandum

Memorandum (lat.), na pamětnou; spis pamětní.

Související hesla