Memorandum národa slovenského

, programový dokument slovenských národních požadavků, přijatý a vyhlášený slovenským národním shromážděním v Turčianském sv. Martině 6. – 7. 6. 1861; ve čtyřech bodech žádal zabezpečení svébytnosti slovenského národa ústavními zákony, jeho rovnoprávnost, zákonité vymezení jeho území, dále požadavky jazykové, školské, administrativní a osvětové. Požadavky memoranda splněny nebyly, ale až do 1. světové války zůstaly základním programovým cílem slovenského národního hnutí.

Související hesla