Memorovat

, učit se zpaměti.

Ottův slovník naučný: Memorovat

Memorovati (z lat.), učiti se na pamět.