Měna clearingová

, měna používaná při vzájemném vyrovnávání peněžních pohledávek a závazků dvou nebo více států jejich započtením. K realizaci plateb prostřednictvím měny clearingové dochází na základě uzavřených platebních dohod. Podstatou mezinárodního clearingu je skutečnost, že domácí dlužníci neplatí přímo svým věřitelům do zahraničí, ale skládají příslušné částky na clearingový účet ve své zemi, z něhož se hradí podle příkazů dlužníků ve druhém státě pohledávky domácích věřitelů (např. vývozců).

Související hesla