Měna konvertibilní

, měna tvrdá – měna volně směnitelná; její použití v mezinárodním platebním styku není nijak omezeno. Volnou měnou je možno disponovat bez jakýchkoli formalit, pokud v tom majiteli nebrání devizové předpisy jeho vlastní země. Lze ji směnit za jinou volnou, převoditelnou nebo clearingovou měnu. Za volně směnitelné se považují měny zemí, které přijaly ustanovení článku VIII pravidel Mezinárodního měnového fondu. Viz též směnitelnost.

Související hesla