Měna kovová

, původně taková měna, kde peněžní jednotkou bylo určité množství kovu (zpravidla zlata, stříbra, bronzu) a hodnota této peněžní jednotky byla vyjádřením směnné tržní hodnoty tohoto kovu; později – po vzniku papírových peněz – byl pojem m. k. rozšířen i na papírové peníze (zejména na bankovky), pokud byly směnitelné za plnohodnotné kovové peníze.