Měna měkká

, měna s tendencí k permanentnímu poklesu v důsledku chronických deficitů platební bilance. Není držena jinými zeměmi jako součást devizových rezerv.