Měna papírová

, obecné označení pro měny, jejichž jednotka není určena ani vahou nějakého kovu, ani jakoukoliv relací peněžní jednotky ke kovu; je to spíše pejorativní označení z dob, kdy za „pravé" peníze se považovaly jen peníze, jejichž hodnota byla určována jejich materiálem. Viz též metalismus.