Menam

, řeka v Thajsku; délka 1 200 km (včetně zdrojnic), plocha povodí 150 000 km2. Vzniká soutokem řek Ping a Nan, pokračuje k jihu, protéká Bangkokem, ústí do Thajského zálivu. Zavlažování, přehradní nádrže.

Ottův slovník naučný: Menam

Me-nam, veletok protékající středem Zadní Indie, pramení v kraji Laů na 19° 30' s. š., nedaleko prvního velkého ohybu Mekongu, protéká od severu k jihu Siamem, přijímá s leva Nam-pat a spojuje se u Nakon-savanu se silnějším a delším Me-pingem, který pramení v barmanském pohoří Tanen-taung-ji, u Sieng-me jest splavný pro čluny, tvoří pak řadu kataraktů a sesílen Me-nam-wangem od Rahangu jest splavný pro větší plavidla. Spojený tok jest od Pak-namu splavný pro malé parníky, dělí se doleji v několik ramen, jež ve spojení s několika menšími řekami tvoří obrovskou deltu, a vlévá se do zálivu Siamského. Na hlavním rameni 63 km od ústí jeho leží Bangkok. Délka řeky jest 1500 km. Dolní tok jest splavný pro malé parníky, přístup do řeky chráněn opevněním u Paknamu. Stav vody periodicky značně se mění.

Související hesla