Menandros

, řecký dramatik. Jediný představitel nové attické komedie, od něhož se dochovala alespoň jedna téměř kompletní hra. Námětem jeho komedií jsou příběhy ze všedního života, založené na intrice, záměně osob a nečekaných dějových zvratech. Vyniká jemnou charakterizací postav a shovívavým pohledem na svět. Z více než sta her se kromě charakterové komedie Dyskolos (česky vyšlo pod názvem Takový protiva a Dědek) zachovalo ještě několik rozsáhlejších zlomků (Ustřižená kštice, Zmýlená neplatí, Hledá se otec), z nichž většina byla objevena na papyrech teprve ve 20. století.

Související hesla