Měňavky

, Amoebina – třída bezobratlých zahrnující prvoky s proměnlivým tvarem těla, améby, pohybující se pomocí panožek. Žijí ve vodě, na vlhkých místech nebo jako symbionti v trávicí soustavě živočichů, kde mohou za určitých okolností vyvolat různá onemocnění. Komenzály člověka jsou Entamoeba coli, žijící v tlustém střevě, a Entamoeba gingivalis, žijící v zubním povlaku. Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica) je původce amebiázy; vyskytuje se v lidském střevě ve dvou formách: neinfekční Entamoeba histolytica f. minuta žije jako komenzál a nepůsobí potíže, za určitých podmínek se však může změnit v infekční formu Entamoeba histolytica f. magna, která vyvolává amébovou úplavici, rozšířenou hlavně v tropických oblastech.

Související hesla