Menažerie

, dřívější označení pro zvěřinec, např. u cirkusu.

Ottův slovník naučný: Menažerie

Menažerie (frc. ménagerie), zvěřinec.

Menážní vůz vozí za vojskem potraviny pro menáži a náleží rovněž jako vůz markytánský do souvozí bitevního, sledujícího pluky a zástupy ve vzdálenosti pokud možná nejbližší. FM.