Mencl Václav

, český historik umění a památkář. Původní zaměření na středověkou architekturu východní Evropy uplatnil v památkové péči na Slovensku; autor průkopnických teoretických prací (Středověká architektura na Slovensku). Posléze se zabýval českým gotickým stavitelstvím (Česká architektura doby lucemburské) a lidovým stavitelstvím (Lidová architektura v Československu). Manžel historičky umění D. Menclové.

Související hesla