Mencl Vojtěch

, český geotechnik; profesor na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Zakladatel české školy mechaniky hornin. Studoval zejm. skalní horniny, zabýval se mechanikou zemin, zakládáním staveb, tunelovým a vodním stavitelstvím. Hlavní díla: učebnice Inženýrská geologie (spolu s Q. Zárubou), Mechanika zemin a mechanika hornin, Zakládání staveb, Tunely.

Související hesla