Mendel Johann Gregor

, rakouský přírodovědec, kněz; opat kláštera augustiniánů v Brně, zakladatel nauky o dědičnosti (genetiky). Věnoval se badatelské práci. Při křížení rostlin (různých forem hrachu) dospěl k objevům, z nichž vyvodil základní zákonitosti přenosu znaků z rodičů na potomky. Formuloval tři genetické zákony, později nazvané jeho jménem: o uniformitě míšenců, o štěpení znaků, o volné kombinovatelnosti vloh, které se staly základem moderní genetiky a uplatnily se nejen při šlechtění rostlin a živočichů, ale i v řadě dalších vědních oborů, zejm. v medicíně.

Související hesla