Měnová politika

, soustava zásad a opatření upravujících oběh peněz; na základě zákonného zmocnění je obvykle realizuje centrální emisní banka. Měnová politika zahrnuje politiku depozitní, devizovou, burzovní a úvěrovou, v širším smyslu i politiku rozpočtovou, daňovou, cenovou, mzdovou.

Související hesla