Měnový koš

, soubor vybraných měn, který slouží jako technický základ při stanovení kursu určité měny. Zpravidla jde o měny, které mají hlavní váhu v mezinárodním platebním obratu příslušné země, pro kterou se kurs stanoví. Oficiální kurs české koruny je od května 1993 počítán na bázi měnového koše složeného z amerického dolaru (váha 35 %) a německé marky (váha 65 %). Metodika měnového koše se používá pro stanovení kursu některých mezinárodních zúčtovacích jednotek, např. SDR a ECU.

Související hesla