Mentální

, z latinského mentalis - duševní, mens - mysl; psychologie a) v širším smyslu duševní; týkající se psychiky, duševního života, jeho jednotlivých projevů (stavů, obsahů, vlastností), nebo se k psychice vztahující (např. anorexie mentální, mentální retardace); b) v užším smyslu myšlenkový; vztahující se k myšlení. Mentální porucha se projevuje postižením intelektu (retardace, demence atd.), kdežto psychická postižením psychiky (neuróza, psychóza, fobie, deprese a pod.), při zachování rozumových schopností.

Ottův slovník naučný: Mentální

Mentální (z lat. mens, mysl), myslný, jen v mysli neb duchu jsoucí, tedy nevyslovený.

Související hesla