Merovejci

, královský rod germánského kmene sálských Franků. Název podle mýtického kmenového krále Merovecha; 466 – 751 první dynastie franské říše. Po rozpadu Západořímské říše ovládli Merovejci postupně území dnešní Francie, Beneluxu, Švýcarska a jihozápadního Německa, kde Chlodvík I. vytvořil franskou říši. V bojích mezi členy rodu se říše několikrát rozpadla; znovu ji sjednotili Chilperich I., Chlotar II. a Dagobert I. Od počátku 8. stol. přecházela výkonná moc postupně na majordomy; v roce 751 Merovejci definitivně odstraněni majordomem Pipinem III., jímž na jejich místo nastoupili Karlovci.

Ottův slovník naučný: Merovejci

28932Meroveovci, Merovingové, dynastie francká, založená Merovigem v polovici V. stol. a trvavší až do r. 752.

Související hesla