Mesaliáni

, messaliáni, massaliáni, euchité, eufemité, horeuti, lampetiáni –
1. křesťanská sekta, která vznikla ve 4. stol. v Mezopotámii, Arménii a Sýrii. Její učení prodchnuté hlubokou spiritualitou vycházelo z manicheismu a později ožilo v sektách paulikiánů a bogomilů. Mesaliáni odmítali hromadění majetku, které považovali za smrtelný hřích, neuznávali církev, zavrhovali posty a svátosti, podřizovali se asketickému způsobu života a živili se hlavně žebrotou;
2. odnož sekty paulikiánů, působící v 10. – 11. stol. v Thrákii.

Související hesla