Mesrop Maštoc

, arménský básník a překladatel; tvůrce arménského písma (kodifikoval arménský literární jazyk), organizátor kulturního života. Dochovalo se několik jeho duchovních písní.

Ottův slovník naučný: Mesrop Maštoc

Mesrop z Hasekosu v krajině taranské, armenský spisovatel V. stol. po Kr. Znaje se v jazyce řeckém, syrském a perském, byl tajemníkem patriarchovým, později přímo u dvora krále Chosreva III. Zanechav úřadu oddal se životu mnišskému a kazatelství, v Armenii, v Georgii a v Albanii, i náleží mu veliká záluha o zachování čistého učení náboženského v Armenii. Po smrti patriarchy Isaaka (440) zastával úřad patriarchy, dokud by nebyl zvolen nástupce. Ale toho se nedočkal zemřev r. 441. M. je původcem abecedy armenské a podle ní i georgijské a albanské. Vedle překladu přísloví Šalomounových, jejž napsal dle tradice novými armenskými písmeny, účastnil se i překladu bible, již přinesli r. 431 do vlasti zástupcové armenští na koncilu efeském. I svaté otce a hymny překládal do armenštiny. Sám psal četné duchovní řeči a j.

Související hesla