Messénie

, historický kraj na jihozápadě Peloponésu. Messénie osídlena již v mykénském období. V první z messénských válek podrobena Sparťany; obyvatelstvo západního pobřeží odešlo do jižní Itálie. Povstání (500 a 464 př. n. l.) potlačena Spartou. V roce 369 př. n. l. získali Messéňané samostatnost a založili opevněné město Messéné. Ve 3. stol. př. n. l. patřila Messénie nejprve k aitolskému, později k achajskému spolku.

Související hesla