Měšťané

, obyvatelé středověkého města požívající městské právo a tvořící městskou obec. Plnoprávnými měšťany byli většinou kupci či majitelé pozemků (patriciát), k obyvatelstvu s menšími právy patřili zejména řemeslníci a drobní obchodníci. Nemajetné vrstvy k měšťanům nenáležely.

Související hesla