Metafora

, jazykověda přenesení významu na základě vnější podobnosti: počítačová myš. Viz též metonymie.

Ottův slovník naučný: Metafora

Metafora, řec. (lat. translatio), druh tropů, přenáška, t. j. záměna pojmu méně názorného jiným, jenž více hoví naší představivosti. Děje se tak na základě jejich podoby, vzájemného vztahu. Od přirovnání (comparatio) liší se tím, že metafora klade obraz na místo vlastního pojmu (růže červánků zkvetly na východě), tam pak vlastní pojem vedle obrazu přichází (červánky jako růže...). I mohou metaforicky se vyskýtati: substantiva (vesna žití), adjektiva (sladké slovo), slovesa (vyběhla bříza běličká), adverbia (bez oddechu vítr se honí). Metafora jest nejkrásnější a nejbohatší z tropů. Řeč literární i obecná stejně jí přeje, metafora činí ji malebnou a květnatou; ona ztělesňuje plasticky myšlénku, která tak obrazem smyslnějším dotýká se fantasie. – Kde není vztah podobnosti dost přirozený a tedy znatelný, vzniká [Metafora] zplichtěná, t. zv. katachrese. Kbn.

Související hesla