Methylenjodid

, organická kyselina s největší hustotou. Používá se v mineralogii k separaci minerálů, k měření jejich hustoty či indexu lomu.