Metropolita

, v katolické církvi západního ritu sídelní arcibiskup v arcidiecézi, která je středem provincie církevní. Má prvenství vůči ostatním sídelním biskupům provincie, kteří jsou jeho sufragány. V pravoslavných církvích různá praxe; metropolita může být též hlavou autokefalní církve (v českých zemích).

Ottův slovník naučný: Metropolita

Metropolita (z řec.), totéž co arcibiskup; chrám metropolitní, tolik co arcibiskupský.

Související hesla