Mezigenerace

, označení zejména pro uměleckou generaci, která žije mezi dvěma dalšími, charakteristickými, určitým způsobem vyhraněnými generacemi.