Mezinárodní filatelistická federace

, francouzsky Fédération internationale de philatélie, FIP – organizace založená v roce 1926 v Praze, sídlí v Curychu.

Související hesla