Mezinárodní obchod

, souhrn obchodních vztahů mezi národními ekonomikami ve směně zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil.

Související hesla