Mezinárodní obchodní komora

, anglicky International Chamber of Commerce, ICC – nevládní mezinárodní organizace představitelů obchodu, průmyslu, dopravy a financí založená v roce 1920 s cílem podporovat mezinárodní obchod. Sídlí v Paříži.

Související hesla