Mezinárodní soudní dvůr

, soudní orgán OSN se sídlem v Haagu založený v roce 1945. Tvoří jej sbor 15 soudců volených na 9 let Valným shromážděním OSN a Radou bezpečnosti OSN. Řeší na základě mezinárodního práva spory mezi státy (se souhlasem zúčastněných stran).

Související hesla