Meziporostní období

, zemědělství a) časový úsek na témže pozemku mezi sklizní plodiny a založením porostu následné plodiny; b) období mezi sklizní plodiny a koncem vegetačního období. Během meziporostního období se půda hnojí a připravuje k dalšímu osevu. Viz též osevní postup, plodina.

Související hesla